Pīters Pauls Rubenss "Leikipa meitu nolaupīšana"
 
Redzējumi
06.01.2016

Imigranti un vardarbība

Komentē
20
Saglabā

Viens no bēgļu uzņemšanas pretinieku argumentiem ir pieņēmums, ka ar bēgļu uzņemšanu pieaugs pret sievietēm vērstu vardarbības noziegumu skaits. Lai arī bieži šis arguments tiek pamatots, kā piemēru minot Zviedrijas atvērto imigrācijas politiku un augsto izvarošanu skaitu, es neatrodu pierādījumus, kas šo argumentu apstiprinātu. Lai arī Vācijā ir līdzīgs imigrantu skaits kā Zviedrijā [1], tomēr izvarošanu skaits nav pieaudzis [2]. Noziegumu statistikas dati nav tik vienkārši salīdzināmi – tie ir saistīti ar to, kāds ir katras valsts normatīvais regulējums un kāda metodoloģija tiek pielietota statistikas iegūšanai. Piemēram, izvarošanas statistikai Zviedrijā, atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm, dati tiek ņemti, jau saņemot pirmo ziņojumu par iespējamu noziedzīgu nodarījumu. Ja vēlāk izmeklēšanas rezultātā izvarošanas fakts netiek pierādīts vai tas tiek pārkvalificēts kā cits noziegums, statistikā tas tik un tā tiek atspoguļots kā izvarošana. [3]

Izvarošanas gadījumu ziņojumu skaits ir atkarīgs no daudziem apstākļiem katrā valstī – gan no valsts likumdošanas, gan no cilvēku izpratnes par savām tiesībām un iespējām tās aizstāvēt, gan no tiesībsargājošo iestāžu darbinieku attieksmes pret upuriem. Kā apliecina virsprokurores Elitas Jurkjānes publiski izteiktais apgalvojums, ka "ir tādas izvarošanas, kuras grūti nosaukt par izvarošanām, kur pati cietusī ir arī lielā daļā vainīga pie tā, kas ar viņu noticis" [4], Latvijā varasiestāžu attieksme pret seksuālās vardarbības upuriem nav īpaši labvēlīga, tāpēc pastāv liela iespēja, ka Latvijā izvarota sieviete nevērsīsies policijā, baidoties no nicīgas attieksmes un papildu pārdzīvojumiem.

Statistika rāda, ka jau šobrīd Latvijā vardarbība pret sievietēm ir ļoti augsta – 32% sieviešu ir piedzīvojušas vardarbību, kamēr vidējais Eiropas rādītājs ir 22%. Nevar pārliecināti apgalvot, ka bēgļu izmitināšana ievērojami palielinās pret sievietēm vērstu vardarbības epizožu skaitu, taču pastāv iespēja, ka mainīsies noziedzīgu nodarījumu pret sievietes veselību un/vai dzīvību specifika. Un tā ir lieta, kurai likumsargājošajām iestādēm jau tagad būtu jāpievērš uzmanība.

Noziedzība pastāv jebkurā sabiedrībā, un jebkurai sabiedrībai ir savas noziedzības īpatnības. Eiropā, palielinoties imigrantu skaitam no Vidējiem Austrumiem, arābu valstīm un Āzijas, ir novērojams jauns noziegumu paveids – tā sauktie "goda" noziegumi, to skaitā arī "goda" slepkavības. Pēdējos gados ir pieaugušas diskusijas par precīzu "goda" noziegumu definīciju, taču ir zināms, ka vairums "goda" noziegumu Eiropā notiek imigrantu komūnās. "Goda" noziegumi ir vardarbības akti, visbiežāk sieviešu (bet ne tikai sieviešu) slepkavības, ko ir pastrādājuši upura ģimenes vīrieši (bet ne tikai – reizēm "goda" nozieguma izdarīšanā piedalās arī sievietes), uzskatot, ka upuris ar savu rīcību ir aptraipījis ģimenes godu [5]. "Goda" noziegumu iemesli var būt visdažādākie – sieviete var tikt vajāta par sarunāšanos ar nepazīstamu vīrieti, atteikumu stāties piespiedu laulībā vai bēgšanas no vardarbīga vīra [6]. Reizēm par "goda" nozieguma iemeslu var kļūt arī kopienā neatzīts ģērbšanās stils. Visi "goda" noziegumi ir plānoti noziegumi, un tajos var būt iesaistīti pat vairāki ģimenes locekļi – vecāki, brāļi, brālēni.

"Goda" noziegums nav jauns fenomens – tā saknes meklējamas jau 1750. gadā p. m. ē., kad Hammurapi likumos noteikts, ka sievietes nevainība ir viņas ģimenes īpašums [7], savukārt romiešu likumi ļāva vīram nogalināt sievu, ja tā pieķerta krāpšanā, bet ne vice versa. [8]

Lai arī ir novērots, ka "goda" noziegumi lielākoties tiek saistīti ar islāmu vai reliģijām vispār, daži islāma līderi nosoda "goda" noziegumus un noliedz to saikni ar reliģiju. [9] Drīzāk šāda tipa noziegumi ir saistīti ar izteikti patriarhālas sabiedrības īpatnībām un kultūru, kurās ģimene dominē pār indivīdu, tādēļ personiskās vēlmes, kas nav saskaņā ar ģimenes pārliecību, tiek uzskatītas par apkaunojošām un godu aptraipošām.

"Goda" noziegumu statistika Eiropas imigrantu kopienās ir šokējoša. Tā, piemēram, Anglijā laika periodā no 2010.–2014. gadam fiksēti 11 000 "goda" noziegumi [10] – nolaupīšanas, piekaušanas un pat slepkavības, kurās cietušās pārsvarā ir sievietes. Šveices publicētajā brošūrā par "goda" noziegumiem norādīts [11], ka, pēc Nīderlandes policijas datiem, "goda vārdā" 2007. gadā veiktas 14, 2008. gadā – 11 un 2009. gadā – 13 slepkavības. Savukārt Zviedrijā, pēc valdības aprēķiniem, līdz 2004. gadam "goda noziegumos" cietušas 1500–2000 meitenes un sievietes.

Lai arī ne pirmais, bet par tādu publiski atzītais "goda" noziegums Eiropā ir Fadimes Sahindalas slepkavība Zviedrijā 2002. gadā [12]. Fadime pameta savu ģimenes mājokli, jo meitenes ģimene neatzina viņas vēlmi tikties ar zviedru un centās noorganizēt viņai laulības Turcijā. Dienā, kad meitene slepus apciemoja māti un māsas, tēvs viņu nogalināja ar šāvienu galvā. Fadimes ģimene Zviedrijā bija nodzīvojusi 20 gadus, un šis bija pirmais gadījums, kas lika zviedriem domāt par to, vai viņu integrācijas programma darbojas.

Vēl viens spilgts gadījums Anglijā, par kuru ir uzņemta dokumentālā filma "Banaz. A Love Story", – divdesmitgadīgās meitenes Banazas Mahmodas slepkavība, kuru pastrādāja viņas tēvs un onkulis. Pēc viņu domām, meitene aptraipīja ģimenes godu, aizbēgot no vīra, pie kura viņa izgāja spiestā kārtā un kurš viņu regulāri sita un izvaroja, un vēlāk iemīloties citā vīrietī, tāpēc bija pelnījusi nāvi. [13] Šis gadījums lieliski atspoguļo policijas kļūdas – īsi pirms nāves meitene bija vairākkārt vērsusies policijā un ziņojusi, ka viņas ģimene vēlas viņas nāvi, taču viņas bažas netika uztvertas nopietni.

Šie gadījumi parāda, ka integrācijas problēmas ir visās Eiropas valstīs un daļa imigrantu pārkāpj Eiropas normatīvos aktus, par prioritārām uzskatot  savas kultūras tradīcijas.

Ir svarīgi saprast, ka ļoti atšķirīgu kultūru pārstāvju integrācija neaprobežojas tikai ar valodas iemācīšanu un mājokļa un pabalsta piešķiršanu. Process ir daudz sarežģītāks, un cilvēkiem, kas nāk no izteikti atšķirīgas kultūras vides, ir jāliek saprast, kādas ir Eiropas un rietumnieciskās vērtības. Tā nav neiecietība pret imigrantiem vai nespēja pieņemt atšķirīgo. Visam ir savas robežas – arī tolerancei. Nedrīkst pieļaut, ka tolerance pret kāda kultūru apdraud kādas citas personas cilvēktiesības. Valstij ir jāspēj nodrošināt visu cilvēku tiesību ievērošana, tāpēc tās atbildīgajiem dienestiem ir jābūt izstrādātai programmai, kā nepieļaut to, ka imigrantu kopienās nostiprinās iebraucēju kultūras tradīcijas, kas ir pretrunā ar cilvēktiesībām un vietējo likumdošanu.

Latvija ir demokrātiska valsts, katram cilvēkam ir tiesības izvēlēties, ar ko viņš stāsies laulībā, kādu apģērbu nēsās, kuram dievam ticēs. Un, tiklīdz cilvēks ir iebraucis Latvijas valsts teritorijā, valsts atbildīgo iestāžu uzdevums ir nodrošināt, lai tiktu ievērotas viņa cilvēktiesības. Tas nozīmē, ka jābūt arī mehānismam, kā aizsargāt sievietes no piespiedu laulībām un "goda" noziegumiem. Nedrīkst pieļaut tās kļūdas, ko ir pieļāvusi Anglijas policija Banazas Mahmodas lietā, – policijai ir jāreaģē uz katru signālu, kas norāda uz iespējamiem draudiem personas dzīvībai vai veselībai.

2011. gadā Stambulā tika pieņemta Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, kas stājās spēkā 2014. gada 1. augustā. Latvija šo konvenciju vēl nav parakstījusi. Konvencijas 42. pants paredz, ka ir nepieņemams noziegumu attaisnojums, tostarp tādu noziegumu attaisnojums, kas izdarīti, aizstāvot tā saukto "godu". Šī panta pirmā daļa nosaka, ka Konvencijas dalībvalstis pieņem normatīvos aktus un veic citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka kriminālprocesos, kuri ierosināti pēc jebkura tāda vardarbības akta izdarīšanas, uz ko attiecas šī Konvencija, par attaisnojumu šādu aktu izdarīšanai netiek uzskatīta kultūra, paražas, reliģija, tradīcijas vai tā sauktais "gods". Minētais jo īpaši attiecas uz apgalvojumiem, ka vardarbības upuris ir pārkāpis kultūras, reliģijas, sociālās vai tradicionālās normas vai paražas attiecībā uz pienācīgu uzvedību.

Protams, pēc konvencijas parakstīšanas un ratificēšanas nebūs pieļaujami tādi prokuratūras darbinieku izteikumi, kāds minēts raksta ievaddaļā: ka upuris pats ir vainīgs pie tā, ka pret viņu vērsta vardarbība. Prokurors ir valsts amatpersona, un, ja tas piedalās Saeimas Juridiskās komisijas sēdē, tas nepauž savu personīgo viedokli, ko kā attaisnojumu minējis Ģenerālprokurors, bet pauž prokuratūras viedokli kā tās pārstāvis. Ja valstī atbildīgās iestādes nereaģē uz šādiem izteikumiem, vai tās ir gatavas reaģēt uz agresīvākiem viedokļiem un rīcību?

Prokurores izteicieni un "goda" noziegumu veicēju domu gaita nav nemaz tik atšķirīga, abos gadījumos vardarbība tiek attaisnota, jo upuris it kā ir pārkāpis uzvedības normas, kas nav nostiprinātas likumdošanā.

Tāpēc jautājums, kāds ir valsts plāns, lai novērstu vardarbību pret sievietēm – gan vietējām, gan iebraucējām –, joprojām ir aktuāls.

 

[1] List of countries by immigrant population (wikipedia.org)

[2] Crime > Rape rate: Countries Compared (nationmaster.com)

[3] Rape in Sweden (wikipedia.org)

[4] Prokuratūra neatsauc nievājošos izteikumus par izvarošanas upuriem (ir.lv)

[5] Crimes Committed in the Name of "Honor" (stopvaw.org)

[6] Honour Crimes (wikigender.org)

[7] Combating Honour Crimes in Europe (surgir.ch)

[8] Combating 'honour' crimes in the EU (europarl.europa.eu)

[9] Lewis, R. Faith leaders in Pakistan issue fatwa against 'un-Islamic' honor killings (america.aljazeera.com)

[10] Ahmad, A., Talwar, D. 'Honour crime': 11,000 UK cases recorded in five years (bbc.com)

[11] Combating Honour Crimes in Europe (surgir.ch)

[12] Williams, C. J. 'Honor killing' shakes up Sweden after man slays daughter who wouldn't wed (theseattletimes.com)

[13] Banaz Mahmod 'honour' killing cousins jailed for life (bbc.com)

Anda Baidekalna

Anda Baidekalna ir juriste un sieviešu tiesību aktīviste.

autora profils...

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori un izmanto reģistrēta lasītāja priekšrocības - vērtē, komentē un veido rakstu arhīvu!

Satori
Satori
Pieraksties!
Komentē
20

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!