Nosaukums: Neredzamā pieredze. Žana-Lika Mariona dotības fenomenoloģija
Autors: Māra Grīnfelde
Gads: 2017
Izdevējs: LU Filozofijas un socioloģijas institūts
 
 
Grāmatas
04.06.2017

Neredzamā pieredze. Žana-Lika Mariona dotības fenomenoloģija

Komentē
0

LU Filozofijas un socioloģijas institūts ir izdevis filozofijas doktores Māras Grīnfeldes monogrāfiju "Neredzamā pieredze. Žana-Lika Mariona dotības fenomenoloģija".

Monogrāfija ir sagatavota LZP projekta "Reliģiskās pieredzes tematizācija post-liberālā garīguma situācijā: Latvijas gadījums" ietvaros.

Māras Grīnfeldes grāmata veltīta mūsdienu franču fenomenologa Žana-Lika Mariona darbu analīzei, centrā novietojot jautājumu par subjekta nenosacītas dotības iespējamību un šīs iespējamības nosacījumiem. Vai mēs varam pieredzēt kaut ko tādu, kas pārsniedz gan mūsu domāšanas, gan valodas robežas, esot neaptverams, neizsakāms un nenosacīts? Kādi būtu šādas pieredzes iespējamības nosacījumi? Šie jautājumi iekļaujas mūsdienu fenomenoloģijas aktuālo jautājumu lokā par valodas un pieredzes attiecībām, subjekta un dotības attiecībām, fenomenoloģijas un teoloģijas attiecībām, kā arī pašas fenomenoloģijas iespējām un robežām.

Grāmata ir veltīta kritiskam Mariona fenomenoloģijā piedāvātā piesātinātā fenomena (le phénomène saturé) kā nenosacītas dotības izvērtējumam. Viņa darbos piesātinātais fenomens tiek raksturots kā intuitīva dotība, kas rāda sevi sevī un no sevis. Pētījumā tiek parādīts, ka, pretēji Mariona uzskatiem, piesātinātā fenomena pieredze nav subjekta nenosacītas dotības piemērs. Atsaucoties uz Edmunda Huserla fenomenoloģijā atrodamajām idejām par pirms-predikatīvu pieredzi un analizējot konkrētus piesātinātā fenomena piemērus (Dieva, miesas, mākslas darbu, otra cilvēka, vīna garšas u.c.), grāmatā tiek secināts, ka piesātinātais fenomens nav nenosacīts fenomens, jo paliek iekļauts laika un pirms-konceptuālās jēgas horizontos.

Neskatoties uz šo secinājumu, darba autore parāda, pie kādiem nosacījumiem nenosacīts fenomens tomēr ir iespējams, proti, tam ir jābūt laiciski neizplestai (acumirklīgai), iekšēji nediferencētai un visaptverošai intuitīvai dotībai. Sniedzot nenosacīta fenomena iespējamības pamatojumu, šis pētījums piedāvā ieguldījumu mūsdienu fenomenoloģijas aktuālajās diskusijās, pārdomājot gan subjekta, fenomena, pieredzes, laika un citus jēdzienus, gan arī pašas fenomenoloģijas izpratni.

 

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies
Komentē
0