laimonis

  • tris razas no viena koka

    2017. gada 13. aprīlī, plkst. 20:48

    kadu reizi padisahs ar savu svitu jaja pa lauku.te uzreiz redz, ka nevarigs vec virs stada olivu koku.padisahs nobrinijas, piejaja vecitim klat un jautaja:sirmgalvi, ar ko tu isti nodarbojies karsta dienas vidu?tev sen laiks iet pie miera ,bet tu tikai strada un strada! un vaitu maz piedzivosi to dienu,kad koks saks nest auglus? O, visuvareno valdniek! ta tacu tas sini pasaule ierikots ,ka viens desti kokus un auglusvac cits.tacu es ceru nodzivot lidz tam laikam ,kad koks saks nest auglus, vecais virs piebilda.padisaham bija pa pratam tada atbilde,un vins pasvieda vecajam viram maku ar naudu redzi nu! sirmgalvis pasmaidija.koks jau sak nest auglus .padisahs iesmejas un pasvieda vecajam vel vienu maku.O,lielopadisah! ievero:visi koki nes auglus tikai vienreiz gada,bet manejais divreiz! sis joks padisaham patika vel labak.vins pasvieda vecajam treso maku un teica saviem pavadoniem:jasim,draugi! citadi sis vecais mus galigi izputinas